1. Korte trips
 2. Londen
 3. Tower of London en Tower Bridge

Tower of London en Tower Bridge

Londen

 De Tower of London, meestal kortweg de Tower genoemd, is een gebouwencomplex in Londen, gelegen aan de rivier de Theems. In de loop van de eeuwen heeft het dienst gedaan als fort, koninklijk paleis, staatsgevangenis, munt, garnizoen, museum en arsenaal. De nabijgelegen Tower Bridge dankt zijn naam aan dit fort; en het feit dat er op deze brug twee torens staan.

De "Tower of London" wordt bestuurd door de "Constable of the Tower". Dit is meestal een hogere militair. Zijn taak bestaat uit het besturen van de gebouwen, medewerkers en grond van de "Tower of London". Tevens beheert hij de Kroon en andere koninklijke voorwerpen tijdens staatsgelegenheden. Hij wordt benoemd voor een periode van vijf jaar.

 Geschiedenis
In 1078 gaf Willem de Veroveraar als koning Willem I opdracht voor de bouw van de White Tower, die moest dienen ter bescherming van de Normandische veroveraars tegen aanvallen van binnen en buiten. De vroegere forten op die plaats waren voornamelijk van hout geweest, maar hij beval om zijn Tower in steen te laten maken. Koning Richard Leeuwenhart liet de slotgracht graven, gevuld met water uit de Theems.

De Tower diende voor het laatst als paleis in de tijd van Jacobus I (1566-1625). De "White Tower", het vierkante gebouw met torens op de hoeken, waaraan het gebouw zijn naam dankt, staat in het midden van het complex. Het is in de geschiedenis vooral bekend geworden als gevangenis voor met name gevangenen uit de hogere kringen. Zo zat koningin Elizabeth I een tijdlang gevangen in de Tower tijdens het bewind van haar zuster Maria Tudor. Een van de laatste gevangene die vastzat in de Tower was Rudolf Hess tijdens de Tweede Wereldoorlog. De tweeling Ronald en Reginald Kray zaten er in 1952 een paar dagen vast wegens dienstweigering.

In de 13e eeuw werd een koninklijke menagerie geopend, mogelijk al in 1204 ten tijde van koning John, en waarschijnlijk voorzien van dieren uit een eerdere menagerie uit 1125 van koning Hendrik I uit zijn paleis in Woodstock bij Oxford. De oorsprong ervan wordt vaak gedateerd in 1235, toen Hendrik III een huwelijkscadeau ontving, bestaande uit drie luipaarden (waarschijnlijk waren het leeuwen) van Frederik II, keizer van het Heilige Duitse Rijk. In 1264 werd de menagerie verplaats naar het bolwerk (the Bulwark), dat dan ook toepasselijk de naam Lion Tower verkreeg. Tijdens de regering van Elizabeth I werd het opengesteld. Tegenwoordig is de Tower een belangrijke toeristische attractie, o.a. vanwege de kroonjuwelen en de fraaie verzameling harnassen en wapentuig.

Executieplaats
Bekender (of beruchter) was de Tower als executieplaats van tal van hooggeplaatste personen. Misdadigers uit de lagere klassen werden meestal opgehangen op openbare executieplaatsen buiten de Tower, en enkele vermaarde veroordeelden, zoals Thomas More, werden in het openbaar terechtgesteld op Tower Hill. Edelen (vooral vrouwen) werden soms binnen het complex onthoofd op Tower Green en vervolgens begraven in de koninklijke kapel 'St. Peter ad Vincula' (Latijn voor "in ketenen").

Personen die werden onthoofd in de Tower:

William Hastings, Lord Hastings (1483)
Anna Boleyn, vrouw van Hendrik VIII (1536)
Margaretha Pole, gravin van Salisbury (1541)
Catharina Howard, vrouw van Hendrik VIII (1542)
Jane Parker, Lady Rochford (1542)
Lady Jane Grey, was enkele dagen koningin (1554)
Robert Devereux, graaf van Essex (1601)
George, Duke of Clarence, broer van Eduard IV van Engeland, werd voor verraad gedood in februari 1478, maar niet door onthoofding (en waarschijnlijk ook niet door verdrinking in een vat wijn, zoals Shakespeare schreef).
twee zoons van Eduard IV zijn hier mogelijk ook omgekomen nadat hun oom Richard III koning werd, maar wat hen werkelijk is overkomen is nog een mysterie.
 

De Tower Bridge is een in 1894 voltooide basculebrug over de rivier de Theems in Londen en tegenwoordig een toeristische attractie. Hij ligt naast de Tower of London, waaraan hij ook zijn naam dankt.

Ontwerp
In de tweede helft van de 19e eeuw namen de commerciële activiteiten aan de oostkant van Londen dusdanig toe dat er behoefte ontstond aan een nieuwe oeververbinding stroomafwaarts van London Bridge. In verband met de scheepvaart van en naar de haven die zich op dat moment nog in the Pool of London bevond, was het niet mogelijk een vaste brug te bouwen. In 1870 werd een tunnel onder de Theems aangelegd, de Tower Subway, maar deze was uitsluitend door voetgangers te gebruiken.

In 1876 werd een Bridge or Subway Committee opgericht, die een oplossing voor het probleem moest zien te vinden. Uit meer dan 50 inzendingen van ontwerpen werd in 1884 het ontwerp van Horace Jones (de City Architect), goedgekeurd.

Het ontwerp van Jones bestond uit een 244 m lange basculebrug met aan weerszijden twee torens van 65 m hoogte, gebouwd op landhoofden. De 61 m brede opening tussen beide torens is in twee gelijke delen gesplitst, die binnen een minuut tot een hoek van 86 graden kunnen worden opgedraaid, zodat het scheepvaartverkeer kan passeren. Elk van de twee delen weegt meer dan 1000 ton en is voorzien van een tegengewicht.

Bron: Wikipedia

Google map Tower of London en Tower Bridge

Inhoudsopgave: Korte trips

 1. Londen
  1. Londen - dag 1
  2. Londen - dag 2
  3. Londen - dag 3
  4. Londen - dag 4
  5. Hyde Park
  6. Buckingham Palace
  7. Big Ben en Houses of Parliament
  8. Westminster Abbey
  9. Trafalgar sqare
  10. Tower of London en Tower Bridge
  11. St Pauls Cathedral
  12. British National Museum
  13. Temple Church
 2. Barcelona
 3. Duitsland - Eifel
 4. Duitsland - Harz
 5. Cyprus