1. Over ons
  2. Het dorp Lent

Het dorp Lent, gemeente Nijmegen

In Lent hebben wij gewoond van april 2001 tot en met september 2012

Lent is een deel van de Nederlandse gemeente Nijmegen.Het wordt van het centrum van de stad gescheiden door de rivier de Waal, aan welks noordelijke oever het ligt. Van Lent uit is het 2 km naar het centrum van Nijmegen. Ook heeft Lent sinds juni 2002 een treinstation Nijmegen Lent) om het nieuwe stadsdeel Nijmegen-Noord Waalsprong) te gaan bedienen; dit station ligt op het traject Nijmegen - Arnhem.

Geschiedenis

Lent maakte tot 1998 deel uit van de gemeente Elst. Het herbergt veel bedrijven in de land- en glastuinbouw. Maar de land- en glastuinbouw wordt bedreigd sinds Lent onder gemeente Nijmegen valt, want veel kassen moeten plaats maken voor woningbouw.

Het dorpsbeeld van Lent wordt sinds 1879 bepaald door de neogotischekruiskerk van architect Gerard te Riele.

In 1977 werd in Lent een deel van de film A bridge too far opgenomen, de oversteek die de geallieerden tijdens de Tweede Wereldoorlog maakten over de Waal, om Nijmegen te kunnen veroveren. De film is niet opgenomen op de plek waar het is gebeurd, maar enkele kilometers oostwaarts.

Uitbreiding

Lent speelt een belangrijke rol in de zogeheten Waalsprong. In het kader van deze stadsuitbreiding van Nijmegen staat voor de kern de status van 'stadseiland' in het vooruitzicht. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk zo'n 7000 woningen komen te staan op Lents grondgebied, naast diverse nieuwe voorzieningen.

Tevens is er een dijkteruglegging geprojecteerd, die afhankelijk van de gekozen optie met zich meebrengt dat een deel van de huidige oeverbebouwing (geheten "Veur-Lent") moet verdwijnen.

De laatste jaren zijn de inwoners van Lent in gevecht met het gemeentebestuur van Nijmegen over de verkeersproblematiek in het dorp en de vraag of de naam Lent gemeente Nijmegen nog wel behouden moet blijven. De naam lijkt (in ieder geval voorlopig) behouden te blijven. De verkeersproblematiek is nog steeds niet naar tevredenheid van het merendeel van de bewoners opgelost.

 Bron: Wikipedia

Google map Het dorp Lent, gemeente Nijmegen